Nimen alkuperä

Ei ole varmaa tietoa kuinka vanha Airaksinen nimi on ja kuka on sen ensimmäinen kantaja. Karttulan entisen kirkkoherran, rovasti Eero Hyvärisen v. 1913 kirjoittamassa Karttulan seurakunnan 150 – vuotismuistojulkaisussa mainitaan Karttulan Kukkamäessä asuneen Risto Airaksisen kertomana kansan perimätietoihin perustuva seuraava esitys:

Kun Kustaa Vaasan aikoina Savon erämaita asutettiin, siirtyi tänne joko uutisasukkaina tai saalistusretkiä tehden väestöä Hämeestä ja osaksi myös Karjalasta. Hämeestä tulleiden joukossa oli eräs mies, joka asettui asumaan nykyiseen Airakselan kylään Karttulassa. Kerran hän oli tapansa mukaan tekemässä kaskiviljelystensä ympärille entisellä kotiseudullaan tottumaansa tapaan aitaa. Tällöin oli paikalle tullut maanmittariherroja ja veronkantajia ja havaitessaan miehen hommat olivat kysyneet:

– Mitä siinä teet?

– Aijaksia, oli miehen vastaus.

Tästä muka herrat nimittivät miehen kirjoihinsa Aijaksinen, josta sittemmin j:n muututtua r:ksi tuli sukunimi Airaksinen ja siitä kylän nimeksi Airaksela.

Eräitten kertoman mukaan tämän miehen entinen nimi olisi ollut tunnettu hämäläinen nimi Kurki, kun taas Airakselassa kauppias Hannes Airaksisella palveleva Petter Airaksinen, joka nykyään (vuonna 1948 kirj.huom.) on Airakselan vanhin Airaksis-suvun jäsen, kertoi tämän miehen nimen olleen Korppinen ja tulleen Airakselaan nykyisen Ahopellon tai Simolan tienoille kalarikkaan Iso-Laukaa järven rannalle jostakin Leppävirran pitäjässä olevasta Kotalahden kylästä. Tämä Korppinen oli ollut sorakielinen ja siitä kai johtuu nimeen tullut r j:n asemasta.

Isojaon aikana oli koko Airakselan kylä Laapas- ja Petäisjärveä myöten Airaksisten hallussa. Savolaisissa asutustarinoissa kerrotaan usein suvuista, jotka ovat olleet vanhimpia määrätyillä paikkakunnilla ja että kyläalueita eli lohkokuntia Kuopion puolessa ennen muinoin ja vielä viime aikoinakin nimitettiin näitten sukujen mukaan. Näin ollen lienee nykyinen Airaksela ollut ennen Airaksisten sukukunta, jota myöhemmin on alettu nimittää yksinkertaisemmalla tavalla vain Airakselaksi.

Airaksinen nimeä on vuosisatojen saatossa kirjoitettu muodoissa Ajraxin ja Airaxin, mutta sittemmin nykyinen kirjoitusasu on vakiintunut käyttöön.

Lauri Airaksinen sukukokouksen 1948 lehtisessä Airaksisia polvesta polveen.