Sukunimen alkuperä

Mystinen sukunimi – Airaksinen, Airaxin, Ajraxin

Sukunimestämme on kiertänyt paljon monenlaisia tarinoita, joiden todenpitävyys on jäänyt vain tarinoiksi. Ne kertovat kuitenkin palavasta halusta selvittää keitä olemme ja mistä tulemme. ”Airaksinen on siitä mielenkiintoinen sukunimi, että sen alkuperästä ei ole minkäänlaista tietoa”, sanoi tunnettu itäsuomalainen historiantutkija, nyt jo edesmennyt professori Veijo Saloheimo, kun haastattelin häntä Airaksisten sukuseuran Juhlajulkaisuun 2016. Professori muistuttaa, että sukunimi ei kuulosta aivan suomalaiselta, joskin ”-nen” päätteisenä se on selkeästi itäsuomalainen. Yhtenä tuoreena polkuna nimen etymologiaan hän ehdottaa keskiajalla yleistä nimeä Erik, joka vokaalimuutoksin on kääntynyt ruotsin kielestä nimeksi Airik. Näin ollen nimessä voi olla läntistä, jopa keskieurooppalaista taustaa, mihin kehittyvä geenitutkimus tuonee aikanaan uutta tietoa.

Yksi on varmaa, maailman kaikkien aikojen ensimmäinen Airaksinen -sukunimeä käyttänyt henkilö on todistetusti vuoden 1530 tienoilla syntynyt Pekka Airaksinen, joka vuoden 1571 hopeaveroluetteloon on kirjattu nimellä Peder Ajraxin. Hän asutti jälkeläisineen Laukantausrantaan kuuluneita alueita, joista myöhemmin muodostui kylä nimeltä Airaksela.

Kustaa Vaasa asutti Savon erämaita esi-isämme Pekan elinaikoina. Joitakin satoja vuosia myöhemmin, 1900-luvun alussa, kehkeytyi kertomus miehestä, joka maanmittareille ja veronkantajille sanoo tekevänsä ”aijaksia”, mistä miehet olisivat antaneet hänelle nimen Aijaksinen ja myöhemmin j:n tilalle olisi vaihdettu r -kirjain. Nimen hauskassa alkuperässä on kuitenkin yksi huomattava erhe, kuten sukumme alkuhistoriaa selvitellyt Kalle Airaksinen on vuoden 1951 sukukokouslehdessä kirjoittanut: ”1500-luvulla, jolloin nimi Airaksinen esiintyy ensi kerran kirjoihin vietynä, ei kaskiaitaan käytetty aidaksia. 1500-luvulla tuskin lienee aidas -sanaa tunnettukaan.”

Kaikilla suomalaisilla pitää olla jokin sukunimi. Nimi on luonteeltaan periytyvä ja yhdistää sukulaiset toisiinsa. Professori Saloheimon mukaan ehkä koko maailman vanhin tavallisten kansalaisten käyttämä sukunimijärjestelmä syntyi jo 1200 – luvulla nykyisen Mikkelin tienoilla ja säilyi vahvana Ruotsin vallan ja autonomian ajan lähes koko Savossa ja Karjalassa. Airaksinen – nimen alkuperää joudumme vielä etsimään, mutta tämä vain korostaa meidänkin sukunimemme merkitystä.

Arja Airaksinen
Sukuseuran puheenjohtaja 2009 – 2021

Airaksisten sukuvaakuna