KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2021

Airaksisten sukuseura ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

 • Aika: Lauantaina 31.7.2021, klo 15:00
 • Paikka: Sokos Hotel Bomba, Tuulentie 10, Nurmes

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
  lausunto 1.1 – 31.12.2020
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1 – 31.12.2020
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  vuosimaksun suuruus vuodelle 2021 – 2022
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut
  jäsenet (kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä)
 9. Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 10. Käsitellään muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Airaksisten sukuseuran hallitus