KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2020

Airaksisten sukuvaakuna

Hyvät Airaksisten sukuseuran jäsenet

Kutsumme teidät sääntömääräiseen kokoukseen poikkeuksellisesti vasta syyskuussa,vaikka sukuseuran sääntöjen mukaan (§11) vuosikokoukset on pidettävä ennen elokuun loppua. Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne on vaikeuttanut yritysten ja yhdistysten vuosikokousten järjestämistä.

Hotel IsoValkeinen Kuopiossa on vahvistanut, että kokoustilat laitetaan kokoustamme varten turvavälein voimassaolevia viranomaisohjeita noudattaen, joten pyydämme sen vuoksi ilmoittautumaan ennakkoon sukuseuran sihteerille Aino Airaksiselle. Jos riittävän monella on kiinnostusta seurata kokousta etänä, seuran atk-vastaava Sami Airaksinen järjestää etäyhteyden. Kun seuramme säännöt eivät sisällytä osallistumista etänä, vain paikalla olevat voivat osallistua mahdollisiin äänestyksiin. Ilmoittakaa myös tämä toive seuran sihteerille.

Pandemia on aiheuttanut monenlaisia muutoksia suunnitelmiin ja mekin jouduimme luopumaan tämän kesän elokuulle jo vahvistetusta sukujuhlasta. Koska sukujuhlilla on aina moninkertaisesti enemmän osallistujia verrattuna sääntömääräisiin vuosikokouksiin, päätimme siirtää juhlintaa kokonaisella vuodella eteenpäin. Toiveikkaina odotamme ensi kesää ja suurta sukujuhlaa Bomban karjalaiskylässä Nurmeksessa 31.7. – 1.8.2021. Tilat on varattu, ruokalistaa mietitty ja ohjelmaa suunniteltu. Mikäli teillä on ensi kesän sukujuhlaan liittyen toiveita, ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Ystävällisin sukuterveisin
Sukuseuran hallituksen puolesta
Arja Airaksinen
Sukuseuran puheenjohtaja
arja.airaksinen@kolumbus.fi

Vuosikokous 2020

Airaksisten sukuseura ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Aika: Sunnuntai 27.9.2020, klo 13:00 – 15:00
Paikka: Hotel IsoValkeinen, Majaniementie 2, Kuopio

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 1.1 – 31.12.2019
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1 – 31.12.2019
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja vuosimaksun suuruus vuodelle 2020-2021
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet (kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä)
 9. Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 10. Käsitellään muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!


Airaksisten sukuseuran hallitus

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan torstaihin 24. syyskuuta mennessä seuran sihteerillemme Aino Airaksiselle, puhelimella 050 383 1668 tai sähköpostilla ainoelina.airaksinen@gmail.com