Sukuterveisiä ja vuosikokouskutsu

Airaksisten sukuvaakuna

Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen


Hyvät Airaksisten sukuseuran jäsenet

Tänä vuonna kutsumme teidät sääntömääräiseen vuosikokoukseen poikkeuksellisesti vasta syyskuun alussa, vaikka sukuseuran sääntöjen mukaan (§11) vuosikokoukset on pidettävä ennen elokuun loppua. Koronaendemian aiheuttamat ongelmat ovat vaikeuttanut yritysten ja yhdistysten vuosikokousten järjestämistä viime vuosina ja tulee vaikuttamaan edelleen.

Täten Airaksisten sukuseura ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

 • Aika: Lauantaina 3.9.2022, klo 14.00
 • Paikka: Kuopion Musiikkikeskus – Valo Kabinetti, Kuopionlahdenkatu 23

Kokoukseen on järjestettävissä etänä osallistumismahdollisuus. Jos olet kiinnostunut sellaisesta pyydämme ilmoittamaan siitä hallitukselle sähköpostilla etukäteen (hallitus@airaksistensukuseura.fi, käyttäkää otsikkoa “vuosikokoukseen osallistumisilmoitus”), täten pystymme myös paremmin mitoittamaan kahvitarjoilun. Huomioithan, että äänestystilanteessa vain paikalla olevat ovat äänioikeutettua.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
  lausunto 1.1. – 31.12.2021
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  vuosimaksun suuruus vuodelle 2022 – 2023
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut
  jäsenet (kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä)
 9. Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja
 10. Käsitellään muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtajan tervehdys

Vuosi on mennyt nopeasti ja puheenjohtajan tehtävien haltuunottaminen on lähtenyt mukavasti etenemään. Uusi hallitus onkin kerennyt jo pariin otteeseen kokoontumaan ja suunnittelemaan seuran lähitulevaisuuden kehityskohteita. Suunnitteilla onkin ollut ensi vuonna järjestettävä sukujuhlien paikka ja sisältö, sekä arkisemmat asiat. Olemme kuluvana vuonna saaneet uudistettua hallituksen yhteydenpitovälineet, siten että jäsenillämme olisi helpompi ja matalampi kynnys ottaa yhteyttä meidän suuntaan. Hallituksen saa nykyisin kiinni hallitus@airaksistensukuseura.fi ja puheenjohtajan henkilökohtaisesti osoitteesta puheenjohtaja@airaksistensukuseura.fi.

Ensimmäinen vuosi on myös mennyt sukuseuran arkistojen digitalisoimisessa. Olemme keränneet seuralle tärkeimmät dokumentit talteen pilvipalveluun, ja suunnittelemme ajantasaistavamme sukuseuran kannatustuotteiden tilauskanavat. Olemme myös lisänneet seuran sosiaalisen median viestitystä, tavoitteenamme on tuoda esille enemmän Airaksisten yksilöiden tarinoita ja saavutuksia. Meitä voi nykyään seurata Facebookin yhteisönä ja Instagram tililtä. Sukuseura toivookin, että jäsenet toisivat isompia ja pienempiä aiheita matalalla kynnyksellä sukuseuran keskusteluryhmään Facebookissa tai hallitukselle sähköpostilla. Tehdään yhdessä Airaksisten sukuseurasta virtuaalisestikin aktiivinen yhteisö!

Olemme tänä vuonna siirtymässä käyttämään enenevässä määrin sukuseuran käyttämän pankin laskutuspalveluja. Tämä mahdollistaa helpomman jäsenmaksujen keräyksen ja kannustaa jäseniä ottamaan e-laskutuksen käyttöön sukuseuran jäsenmaksujen hoitamisessa, joka osaltaan helpottaa myös jäsenten elämää. Tämän vuoden jäsenmaksut täten lähetään Osuuspankin toimesta kaikille jäsenille, joilla ei ole e-laskusopimusta vielä muodostettu. Laskun maksamisen yhteydessä verkkopankissa on mahdollisuus luoda e-laskusopimus, johon hallitus kannustaa vahvasti. E-laskusopimuksen lähettäminen tulee nimittäin seuralle halvemmaksi, koska pankki perii paperilaskusta standardi postitusmaksun.

Puheenjohtaja Sami Airaksinen

Ystävällisin sukuterveisin,

Sukuseuran hallituksen puolesta

Sami Airaksinen

Sukuseuran puheenjohtaja

puheenjohtaja@airaksistensukuseura.fi