Vuosikokousterveiset

Hei Airaksiset ja Airaksismieliset!

Pidimme sääntömääräisen vuosikokouksen viime lauantaina Kuopiossa, kiitoksia osallistujille.

Kokouksen päätökset

Kävimme vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja kokous antoi hallitukselle vastuuvapauden kuluneesta vuodesta. Toiminnantarkastajana toimi Marjut Leppänen ja hän on ilmoittanut olevansa halukas toimimaan tarkastajana ensi vuonnakin.

Hallituksen kokoonpano pysyy samana seuraavilla muutoksilla. Aino Airaksinen jättäytyy pois ansiokkaasti palveltuaan seuran hallituksessa monituisia vuosia. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi nousee Milla Kajanne. Milla Kajanteen vara-jäsenen paikan täyttämiseen kokous valtuutti uuden hallituksen etsimään ja nimeämään uuden varajäsenen.

Haluamme kiittää Ainoa kaikista näistä vuosista ja tarmokkaasta sihteerin roolin suorittamisesta. Täten kokouksessa ehdotettiin Ainolle kunniajäsenen arvonimeä ja ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

Kokouksessa päätettiin myös vuotuisesta jäsenmaksusta. Päätettiin, että se pidetään samana kuin aiempina vuosina, 25 eurossa.

Seuraavaksi asialistalla

Seuraavaksi uuden hallituksen työlistalla on tarkoitus lähteä kartoittamaan ensi vuoden sukujuhlan parasta ajankohtaa ja paikkaa. Tulemme palaamaan tähän syksyn aikana.

Sukuterveisin,

PJ Sami Airaksinen

Airaksisten sukuvaakuna